PROJEKCJA WIELKOFORMATOWA NA FASADZIE BAZYLIKI

3D VIDEO MAPPING PROJEKCJA

Mappingi 3D to spektakularne wydarzenia łączące wiele dziedzin sztuki audiowizualnej (animacja, muzyka, światło) oraz gromadzące wielotysięczną grupę odbiorców. Mapping jest idealnym zwieńczeniem ważnych imprez masowych i okolicznościowych takich jak dni miasta, otwarcie nowej instytucji, oddanie budynku do użytku publicznego czy upamiętnienie ważnej dla miasta bądź kraju rocznicy. Nasze pokazy mappingu oglądane są każdorazowo przez kilkutysięczną publiczność i wyróżniają się wysokim poziomem artystycznym, dokładnością, niezawodnością jakości projekcji oraz bardzo rzetelną współpracą z organizatorem na każdym etapie przygotowania imprezy. Współpracując z nami organizator zapewnia sobie GWARANCJĘ solidności i niezawodności poprzedzonej licznymi testami i akceptacjami jakości na długo przed imprezą.


- produkcja kompleksowa - zajmujemy się kompleksową produkcją wielkoformatowego pokazu mappingu 3D na fasadach budynków (nagłośnienie, produkcja animacji, produkcja muzyki i udźwiękowienia, system projekcyjny, oświetlenie pomocnicze)
- produkcja animacji - produkujemy kilkuminutowy pokaz animacji przez zespół doświadczonych animatorów znających specyfikę projekcji architektonicznych. Pokaz w pełnym 3D lub w 2D, odtwarzany cyklicznie co kilkanaście minut
- scenariusz i storyboard - specjalizujemy się w pisaniu kreatywnych i pełnych zaskakujących pomysłów scenariuszy do animacji (słuchając uwag klienta tworzymy opowieści pełne dramatyzmu i emocji)
- model 3D - projektujemy przestrzenne modele budynku w 3D, na podstawie których przygotowana zostaje animacja uwzględniająca wszelkie charakterystyczne cechy architektoniczne budynku
- nagłośnienie i system projekcyjny - zapewniamy sprzęt do nagłośnienia liniowego o równomiernym pokryciu dźwiękiem przestrzeni mieszczącej kilkanaście tysięcy osób oraz urządzenia do projekcji wielkoformatowej

KONTAKT